Máy bơm không chạy nhưng nguồn điện có,máy bơm chạy nhưng không lên nước,lưu ý khi sử dụng máy bơm nước